1-ایچ 2- نی 3- سان 4- شی 5- گو 6- رکو 7- شیچی 8- هاچی 9- کو 10- جو

  11- جوچی 12- جونی 13- جوسان 14- جوشی 15- جوگو 16- جورکو 17- جو شیچی 18- جوهاچی 19- جوکو 20- نی جو

21- نی جو چی 22- نی جونی 23- نی جوسان 24- نی جوشی 25- نی جوگو 26- نی جورکو 27- نی جو شیچی 28- نی جوهاچی 29- نی جوکو 30- سان جو

31- سان جو چی 32- سان جونی 33- سان جوسان 34- سان جوشی 35- سان جوگو 36- سان جورکو 37- سان جو شیچی 38- سان جوهاچی 39- سان جوکو 40- یون جو

41- یون جو چی 42- یون جونی 43- یون جوسان 44- یون جوشی 45- یون جوگو 46- یون جورکو 47- یون جو شیچی 48-  یون جوهاچی 49- یون جوکو 50- گو جو

51- گو جو چی 52- گو جونی 53- گو جوسان 54- گو جوشی 55- گو جوگو 56- گو جورکو 57- گو جو شیچی 58-  گو جوهاچی 59- گو جوکو 60- روکو جو 70- شیچی جو 80- هاچی جو 90- کوجو 100- هیاکو

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی1391ساعت 14:0  توسط امین هاشم پور  | 

اصطلاح

معنی

اصطلاح

معنی

اصطلاح

معنی

اصطلاح

معنی

آرم کانکوی بازو

سمبل کیوکوشین

چودان

وسط

کیوکوشین

نهایت حقیقت

یوکو

پهلو

آرم آبی سینه

نوشته کیوکوشین

داچی

نوع ایستادن

میگی

راست

نوری

بازگشت به حالت اولیه

آگورا

چهار زانو نشستن

دوجو

باشگاه

مای

جلو

گی

لباس کاراته

آگو

چانه

ری

احترام

ماکسو

چشمها بسته

گیاکو

مخالف

اوشیرو

پشت

سوکی

ضربه مشت

مواته

برگشت 180 درجه

توبی

پرش، جهش

اسکوات

نشست و برخاست

سی زا

دوزانو نشستن

یامه

قطع، تمام

ماکسویامه

چشمها باز

آوی

حرکت

سن سی

مربی

هاجیمه

شروع

کومیته

مبارزه

ایبوکی

دم و بازدم

سانچین

ساعت شنی (نوعی نشستن)

هیداری

چپ

کوهای

مبتدی

اوس

ادای احترام

شورره

قوی تر و سریع تر کار کردن

هیزا

زانو

کیوکو

نهایت

ته

دست

کامائه

گارد گرفتن

هیجی

آرنج

شین

حقیقت

جودان

بالا

کیای

فریاد

یوی

آماده

کیاراته

اعلام کیا

جوگای

ایستادن

کامائیته

دستور اجرای گارد

یون جوگو

45 درجه

کیو

درجه

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی1391ساعت 13:47  توسط امین هاشم پور  | 

مسابقات جهانی 2003            

دو سی دی             

4000 تومان

هزینه پست 1800ت

اندی هوک                          

دوسی دی              

4000 تومان

هزینه پست 1800ت

اندرومیشل

یک سی دی            

2500 تومان

هزینه پست 1500ت

کانچو ماتسوئی و اندی هوک      

یک سی دی            

2500 تومان

هزینه پست1500ت

سوسای 1

یک سی دی            

2500 تومان

هزینه پست1500ت

سوسای 2

یک سی دی            

2500 تومان

هزینه پست1500ت

مبارزی در باد دوبله

دو سی دی             

4000 تومان

هزینه پست1800ت

فیلم آموزش نانچیکو

یک سی دی            

2500 تومان

هزینه پست1500ت

آموزش کاتای کیوکوشین

یک سی دی            

2500 تومان

هزینه پست1500ت

کیک باکسر 1

دو سی دی             

4000 تومان

هزینه پست1800ت

کیک باکسر 2

دو سی دی             

4000 تومان

هزینه پست1800ت

ضربه ی آهنین

دو سی دی             

4000 تومان

هزینه پست1800ت

مبارزی در باد زبان اصلی

دو سی دی             

4000 تومان

هزینه پست1800ت

مبارز ( رزمی )

دو سی دی             

4000 تومان

هزینه پست1800ت

بلوک 13

دو سی دی             

4000 تومان

هزینه پست1800ت

مسابقات شیهان طلایی

دو سی دی             

4000 تومان

هزینه پست1800ت

مسابقات 1995

یک سی دی            

2500 تومان

هزینه پست1500ت

مسابقات و تمرینات کیوکوشین کاراته

یک سی دی            

2500 تومان

هزینه پست1500ت

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب توجه فرمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 24 بهمن1387ساعت 16:42  توسط امین هاشم پور  | 

1 ـ کین : بیضه

2 ـ آشی : پا

3 ـ سونی : ساق پا

 4 ـ هیزا : زانو

5 ـ تای سوکو : تیغه داخلی پا

 6 ـ سوکوتو : تیغه خارجی پا

7 ـ های سو کو : روی پا

8 ـ کاکاتو : پاشنه پا

9 ـ چوسوکو : بل پا

10 ـ آشی کوبی : مچ پا

11 ـ آشی نویوبی : پنجه پا

12 ـ انشو : گردی پاشنه پا

13 ـ سوکو : قسمت مچ پا به پایین

لطفا به ادامه مطلب توجه فرمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 4 شهریور1387ساعت 22:34  توسط امین هاشم پور  | 

ما جسم ودل خود را پرورش مدهیم تا روحی استوار و نا متزلزل داشته باشیم

+ نوشته شده در  دوشنبه 2 مهر1386ساعت 16:57  توسط امین هاشم پور  | 

 
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 مهر1386ساعت 16:32  توسط امین هاشم پور  | 

ایپون=یک امتیاز کامل

آکا=قرمز

آوازاته=جمع بستن

اوتاگانی ری=احترام به هم دیگر

تسوکامی=چنگ زدن با دست

جیو=آزاد

جی کان=وقت نگه دار

چوریتسوفومی=مساوی ـ برابر

دوجو شیای=مبارزه داخل باشگاه

سوکو=اعلام شروع مجدد مبارزه

شوشین=داور وسط

شیکاک=اخراج از مبارزه

شیمبان=هیئت ژوری

شین بای=هیئت تجدید نظر نهایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 18 شهریور1386ساعت 23:31  توسط امین هاشم پور  | 

آناتا=شما                                                                    

تای شو =کاپیتان تیم

تی = انتها

جوو=نرمی ـ لطافت

چوتومته =یک لحظه صبر کن

چی کارا =قدرت

دوزو=خواهش می کنم

دنشو=اسناد ـمدارک رسمی

اوشی مای =فاصله ی متوسط

اوشیرو کوسای =پا را پشت پای دیگر گذاشتن

آروکو =قدم زدن

اونه گایشی ماس = از شما می خواهم

آئی ساتسو =سلام – درود

آتاتام = گرم کردن

تومای =فاصله ی بلند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 18 شهریور1386ساعت 23:27  توسط امین هاشم پور  | 

1)توبی مای سوکی ـ گیاکوسوکی

2)مای سوکی ـ گیاکو سوکی ـ گیاکو مواشی گری

3)مای مای گری ـ مای تسوکی ـ گیاکوسوکی ـ گیاکو مواشی گری

4)مای هیزا گری ـ گیاکو مواشی گری

5)مای سونی اوکه ـ گیاکومواشی گری

**6)مای تسوکی ـ گیاکو سوکی ـ مای ته شیتا ـ گیاکوشیتا ـمای ته سیکن مواشی چودان ـ گیاکو سیکن مواشی ـ گیاکو مواشی گدان ـ مواشی گری جودان(با یک پا)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 18 شهریور1386ساعت 0:24  توسط امین هاشم پور  | 

ری گی=خونسردی و چگونگی مبارزه با حریف

 

اوکه کائیشی=دفاع همراه با ضربه ی متقابل

 

توجه:ورود به کلاس با اوس می باشد و بعد نشستن سیزا تا اجازه ی ورود از سوی ارشد کلاس داده شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 17 شهریور1386ساعت 22:39  توسط امین هاشم پور  |